به گزارش سوکا ورزشی ، پس از فرانک ریبری ستاره فرانسوی بایرن مونیخ نوبت به مارادونا رسید تا از لوئیس فن خال انتقاد کند. فن خال از سوی مارادونا به شیطانی تشبیه شده است که رادامل فالکائو را بازی نمی دهد!