حسین جابری انصاری در گفت‌وگو با سوکا پیرامون بحران نوظهور بوجود آماده میان قطر و عربستان سعودی اظهار داشت: آنچه در تحولات اخیر منطقه خاصه میان این دو کشور به وقوع پیوسته، ریشه در سیاست سیطره طلبی برخی از بازیگران منطقه‌ای دارد و در قالب این راهبرد تلاش می‌شود همسایگان تحت تدبیر و ذیل سیاست‌های این بازیگران قرار گیرد.

وی با اشاره به این که عربستان سعودی در منطقه جنوبی خلیج فارس و در سطح جهان عرب بدنبال ایجاد یک نیروی هژمون و تحت تسلط قرار دادن همسایگان است، افزود: طبیعی است در چنین فضایی آنها با تقابل دیگر همسایگان مواجه خواهند شد.

این دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه تصریح کرد: در واقع باید گفت، دولت ریاض درصدد است کشورهای منطقه نقش خود در نظام بین‌الملل را زیر نظر آنها هماهنگ، تعریف و اجرا کنند، بنابراین بحران تازه دو دولت عربی عربستان و قطر یکی از نتایج ملموس همین نگرش زیاده خواهانه در منطقه تفسیر می‌شود.

جابری انصاری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه از افزایش درگیری و اختلاف در منطقه پیرامونی خود استقبال نمی‌کند، خاطر نشان کرد: مسایل کل منطقه به مثابه ظروف مرتبطه بوده و هر گونه گسترش بحران موجب انعکاس و سرریزهایی در دیگر نقاط منطقه خواهد شد. توجه داشته باشیم، پیرامون کشورمان به اندازه کافی درگیری و تنش وجود دارد از این رو سیاست اصولی ما کاهش اختلافات و رفع اساسی بحران میان کشورها بوده و به همین دلیل بطور طبیعی جمهوری اسلامی ایران از هیچ بحران جدیدی همچون تقابل ریاض و دوحه در منطقه استقبال نمی‌کند.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه در تشریح سیاست خارجی کلی کشورمان گفت: نگاه ما یک رویکرد لحظه‌ای- منفعت محور و مرحله‌ای نیست به این معنا که از منازعات میان همسایگان و دیگر کشورهای جهان یک سودجویی آنی را متصور نیستیم چرا که معتقدیم؛ یک منفعت تاکتیکی و کوتاه مدت وقتی که با نتایج منفی دراز مدت همراه است عملا بُعد انتفاع خود را از دست می‌دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس چنین سیاستی، به هیچ وجه نمی‌پذیریم یک بازیگر منطقه‌ای بخواهد در نقش یک دولت مسلط به همسایگان، سیاست‌های خود به آنها را تحمیل کند. چنانکه بارها جمهوری اسلامی نشان داده اصل مذکور طی چند دهه اخیر امری ثابت در سیاست خارجی ما محسوب شده و بطور مصداقی و نمونه در اقدام عراق علیه کویت در دهه ۹۰ میلادی، با وجودی که این دولت در بعد سیاسی- اقتصادی حامی اصلی صدام در جنگ علیه ما بود، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصول کلی سیاست خارجی نظام چه در قالب منطقه‌ای و چه در قالب بین‌المللی مرزها و هویت مستقل کشورها از جمله کویت را محترم شمرد و اقدام علیه تمامیت ارضی این کشور را رد کرد.

جابری انصاری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین حال که از تشدید بحران دوحه و ریاض حمایت نمی‌کند، آشکارا تصریح دارد به هیچ روی سیاست مبتنی بر سیطره طلبی یک بازیگر در ارتباط با سایر همسایگان را نمی‌پذیرد.

وی خاطر نشان ساخت: ایران نه خود بدنبال سیطره به دیگران است و نه تایید می‌کند یک کشور منطقه‌ای چنین نگرشی در قبال همسایگان خود تعقیب کند. لذا جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد طرف‌های درگیر ذیل مذاکرات مستقیم در جهت کاهش اصطکاک و درگیری گام بردارند.

جابری انصاری ابراز امیدواری کرد: بحران‌های جاری و بحران‌های جدید منطقه از جمله درگیری قطر و عربستان در چارچوبی متوازن حل و فصل شود و جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست‌های مسالمت آمیز خود در این رابطه را دنبال می‌کند.