علی اکبر صالحی گفت: ۱۹۰ هزار سو برای تامین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و اراک و تهران نیاز بوده است. ما در سال ۱۵ باید ۱۹۰ هزار سو داشته باشیم و ما این برنامه را تنظیم کرده و نوشته ایم و در شورای نظارت بر برجام بررسی می شود و در شورای عالی امنیت ملی نیز بررسی می شود. اما ما می توانیم بالقوه تا حدود یک میلیون سو برسیم چون ما در نطنز دو سالن داریم .

وی گفت که امروز تماس تلفنی مفصلی با رئیس سازمان انرژی اتمی چین و آمریکا درباره بازطراحی رآکتور اراک داشته است..

صالحی گفت که کارگروه مدرن سازی رآکتور اراک میان ایران و چین و آمریکا تشکیل شده است.

وی افزود: حتی در صورت عدم حضور آمریکا و چین نیز به مدرن سازی رآکتور اراک خواهیم پرداخت.

صالحی اضافه کرد: به دنبال آن هستیم که چین و آمریکا فعالیت ما در اراک را تایید کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: تا سال ۱۳ نخواهیم توانست به ۱۹۰ هزار سو برسیم اما در سال ۱۵ در شرایط خوبی قرار خواهیم داشت. در سال ۱۵ می توانیم حداقل ۱۹۰ هزار سو و حداکثر یک میلیون سو داشته باشیم.

صالحی درباره برنامه تحقیق و توسته و ادامه آن اضافه کرد: تحقیق و توسعه ما متوقف نبوده و هم اکنون نیز ادامه دارد فقط پس از برجام محدودیتی را که پذیرفته ایم این است که در طول ۱۰ سال آبشار ما بیش از ۳۰ عدد نشود. ما با همین آبشار ۳۰ عدد بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد مشخصات مورد نیاز ماشین را می توانیم به دست بیاوریم و پس از سال دهم می توانیم آن ۱۵ درصد را تکمیل کنیم.

وی گفت: ما الان ۵۰۶۰ عدد ماشین داریم و هر کدام یک سو دارند و این ۵۰۶۰ تا سال دهم به عنوان تولیدکننده باقی می مانند و ما یک سری ماشین در بخش تحقیقات داریم که آنها با این تعداد حساب نمی شوند. تا ۱۰ سال این تعداد باقی می مانند و پس از ۱۰ سال با یک شیب افزایش می یابد ما می توانیم تا ۳۰۰ کیلو اورانیوم را در ایران نگه داریم.

صالحی اضافه کرد: ما قادر هستیم که هر زمان به سرعت روتور سانتریفیوژها را تولید کنیم.

وی به تسنیم گفت: نقش معظم رهبری در حفط صنعت هسته ای و در مدیریت مذاکرات هسته ای فوق العاده بوده است. فرمایشات ایشان در نقشه راه که منجر به بسته شدن پی ام دی شد بسیار موثر بوده است و بر اساس نظرات مقام معظم رهبری در نقشه راه عمل شد.