به گزارش سوکا از فارس، عباسعلی کدخدایی با اشاره به جلسه صبح امروز اعضای این شورا که برای ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده بود، اظهار داشت: به دلیل مفصل بودن لایحه احکام برنامه، امروز هم اعضای شورای نگهبان در یک جلسه فوق‌العاده بخش دیگری از مواد مصوب مجلس را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: شورای نگهبان هفته آینده هم در جلسات فوق‌العاده‌ای رسیدگی به لایحه مذکور را ادامه داده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی و مردم اعلام خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس یادآور شد: در جلسه روز گذشته شورای نگهبان ۱۵ ماده از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه مورد رسیدگی قرار گرفت و در جلسه فوق‌العاده صبح امروز شورا هم تا ماده ۲۱ این لایحه را بررسی کردیم.

کدخدایی تصریح کرد: در بررسی‌های امروز اعضای شورای نگهبان مشخص شد که برخی از مواد مصوب مجلس دارای چند ابهام است، همچنین برخی مواد مصوب با اساسنامه‌های قبلی و برخی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری تعارض داشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خود لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه دارای ۵۰ ماده بوده که بیش از ۷۰ ماده الحاقی هم به آن اضافه شده است، شورای نگهبان فعلاً ۲۱ ماده از این لایحه را بررسی کرده است، هفته ‌آینده نیز قرار است در چند جلسه فوق‌العاده بررسی لایحه را ادامه دهیم.