ضرغامی در آخرین پست خود در اینستاگرام به تماشای فوتبال در دوره نوجوانی خود در باشگاه راه آهن اشاره می کند و می نویسد: وارد ایستگاه راه آهن می شدیم و از کنار مسافران، ریل قطار را می گرفتیم و یه راست می رفتیم پشت درخت هایی که در تصویر می‌بینید، بعد هم به آرامی از میان درخت ها رد شده و روی سکو ها می نشستیم. یعنی بلیت نمی خریدیم!!!

در جلسه با روسای باشگاه ها و فدراسیون فوتبال، این خاطره را نقل کردم و با شوخی گفتم، از همان اول عادت داشتم به فوتبال پول ندهم!!

ولی خداییش با اینکه پرداخت حق پخش بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، غیر قانونی بود، مجموعا بیش از ۷۰ میلیارد تومان در این سال ها به فوتبال پرداخت شد.

اگر دیوان محاسبات سراغم آمد، فوتبالی ها کمپوت یادشون نره !

ایجاد ردیف مستقل توسط دولت برای حق پخش فوتبال تنها راه قانونی است.