اکبر عبدی بازیگر محبوب کشورمان نیز با حضور در ریحانه الحسین(س) به عزاداری برای حضرت علی اکبر(ع) پرداخت.