اکبر عبدی بازیگر شناخته شده کشور و خالق ماندگارترین شخصیت های کمدی در سینما و تلویزیون که به خاطر مشکل دیابت و فشار خون از ۱۹ آذر ماه به بیمارستان تهران کلینیک مراجعه کرده بود و در بخش سی سی یو بستری شده بود از روز شنبه به بخش عمومی بیمارستان منتقل شد.

وی همچنین دیروز با صلاحدید پزشکان اقدام به پیاده روی در بیمارستان کرد و با تعدادی از بیماران نیز گفت و گو کرد. (مشرق)

http://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/95fb9_635544267675750427.jpg

http://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/95fb9_635544267791642901.jpg


http://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/1e389_635544267537283822.jpg


http://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/1e389_635544268016446345.jpghttp://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/1e389_635544267905973273.jpg
http://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/ad9ca_635544268093900929.jpg