به گزارش سوکا ، این اولین بار از سال ۲۰۰۳ است که تنیسوری به جز فدرر، نادال و جوکوویچ سال را در رده اول تمام می‌کند.

واک جوکوویچ صرب که سال گذشته را در رده اول تمام کرد و بیشتر ماه‌های سال ۲۰۱۶ هم نفر اول دنیا بود، در ماه‌های پایانی به رده دوم سقوط کرد و در همین رده باقی ماند. میلوش رائونیک، استن واورینکا و کی نیشکوری در پایان سال ۲۰۱۶ رده‌های سوم تا پنجم برترین تنیسورهای دنیا را در اختیار گرفتند.

رائونیک اولین تنیسور کانادایی تاریخ است که موفق می‌شود در پایان یک سال میلادی بین سه نفر برتر دنیا قرار بگیرد. راجر فدرر اسطوره تنیس سوئیس و رکورددار حضور متوالی در رده اول رنکینگ جهانی، سال ۲۰۱۶ را در رده شانزدهم تمام کرد. رافائل نادال شماره یک سابق جهان از اسپانیا هم بعد از پایان رقابت‌های ستارگان جهان یک رده سقوط کرد و در رده نهم قرار گرفت.