به گزارش جام‌جم سیما، در حکم جدید پورمحمدی، معاون سیما به مدیر شبکه سلامت سیما، توجه به سیاست های کلان کشور درباره سلامت و نیز بهره گیری از اساتید و دست اندرکاران امر مهم سلامت و همچنین استفاده از نظرات جامع علمی و پژوهشی در این زمینه؛ برای گسترش سلامت جامعه را تأکید کرده است.

همچنین در حکم مدیر شبکه کودک سیما، نگاه فطری به کودکان و بهره گیری از دانش تعلیم و تربیت اسلامی، روانشناسی کودک و همچنین تجربیات اهالی فرهنگ و هنر؛ در انتقال مفاهیم و آموزه های لازم، مبتنی بر انسان شناسی و اهداف انقلاب اسلامی تأکید شده است.

رسانه ملی به عنوان یک مربی اثرگذار برای تحقق چنین تحولی اهتمام داشته و دارد و با تاسیس شبکه کودک به این تلاش شتاب بیشتر خواهد داد.

در حکم مشاور معاون سیما و دبیر شورای سیاست گذاری سلامت؛ دریافت سیاست های کلان کشور و رسانه ملی درباره سلامت و انتقال آنها به مدیریت های برنامه ساز و همچنین هماهنگی و نظارت بر برنامه های که به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع سلامت می پردازند؛ اشاره شده است. (روابط عمومی معاونت سیما)