به گزارش سوکا از مهر، حسین امیرعبداللهیان اظهار داشت: نقشه آمریکا این بود که پس از برجام، در موضوعات و مواضع قوی منطقه ای و مقاومت، جمهوری اسلامی ایران را بی اعتبار سازد و بازی باخته خود را در سوریه و منطقه به بازی برد برای کاخ سفید تبدیل کند، اما ورود و هشدار به موقع مقام معظم رهبری نقشه آنها را برملا ساخت و مذاکره منطقه ای مورد نظر آمریکا شکل نگرفت.

وی گفت: امروز بی اعتمادی به آمریکا بیش از هر زمان دیگری است. سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران تضمین کننده امنیت کشور، منطقه و کمک موثر به امنیت جهانی است.