کامران محلوجی درباره شرایط ماساژ اظهار داشت: در ماساژ درمانی باید نکاتی را رعایت کرد. ماساژ سمومی را که در یک نقطه از بدن تجمع پیدا کرده درون بدن منتشر می‌کند ولی به طور کامل سموم را از بین نمی‌برد و از بروز یک بیماری خاص که ناشی از تجمع سموم در یک نقطه بدن است، پیشگیری می‌کند.
وی اقدامات قبل و بعد از ماساژ را چنین برشمرد:
– افراد باید پذیرای ماساژ باشند.
– بعد از ماساژ زمانی را باید برای استراحت در نظر گرفت.
– به کسی که ماساژ را دریافت می‌کند باید تذکر داد که نفس‌های عمیق بکشد زیرا تنفس حین ماساژ یکی از بهترین راه‌های جذب و کنترل درد است چرا که ریتم سیستم گردش خون افزایش پیدا می‌کند.
– بعد از ماساژ به فرد دریافت کنند ماساژ حتماً یک تا ۲ لیوان آب داده شود چرا که مصرف آب سموم اضافی که به وسیله ماساژ حرکت کرده را دفع کند.
– ممکن است بعد از ماساژ ادارا افراد تیره شود یا دهن فرد تلخ شود برای رفع این مشکلات بهتر است آب نوشید و کمی حرکت کرد تا از بدن این سموم دفع شود.
– کوفتگی بعد از ماساژ امری طبیعی است و بعد از مدتی از بین می‌رود.
– درمواقع بروز تب، عفونت، زخم و التهاب از انجام ماساژ باید خودداری کرد.
– مدت زمان انجام ماساژ برای هر عضو فرق می‌کند. ماساژ گردن یک دقیقه، ماساژ شانه‌ها ۲ دقیقه، ماساژ کتف، ۲ دقیقه، ماساژ سر یک دقیقه، ماساژ کمر ۲ دقیقه، ماساژ ساق پا ۲ دقیقه و ماساژ کف پا ۵ دقیقه باید انجام شود و در کل ۱۹ دقیقه برای ماساژ کل بدن باید زمان قرار داد. (تسنیم)