به گزارش سوکا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نوید ناصری با اشاره به اینکه طرح‌های یکسونگر مانند طرح فلورایدتراپی چاره اصلی ارتقاء سلامت دهان و دندان نیست، بیان کرد: این طرح بودجه هنگفتی از بخش سلامت را به خود اختصاص داده در حالی که باید جامع تر و همه جانبه تر به سلامت دهان و دندان نگریست.

وی با اشاره به اینکه در کنار فلورایدتراپی، نهادینه کردن رعایت بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان و آموزشهای سلامت محور و پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرند، افزود: نهادینه کردن اصول بهداشت دهان و دندان در اقشار مختلف جامعه باید با صرف هزینه های لازم و همت بخش‌های مختلف مانند صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و فناوری و بهداشت و درمان به صورت یک عزم ملی درآید.

ناصری در خصوص راهکارهای پوشش بیمه ای و اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت دهان و دندان عنوان کرد: در فاز نخست، دانش آموزان مقطع ابتدایی همراه با آموزشهای دوره ای رعایت بهداشت دهان و دندان، باید مراجعات شش ماهه منظم و مستمری داشته باشند و در صورت عدم رعایت بهداشت یا عدم مراجعه، از پوشش بیمه ای خارج شوند.

وی اضافه کرد: در ادامه همین فاز، تمامی بانوان متأهلی که احتمال باردار شدن را دارند، تحت پوشش خدمات دندانپزشکی و آموزش بهداشت دهان و دندان قرار گیرند و در صورت عدم رعایت، از پوشش بیمه ای خارج شوند و در فازهای بعدی گروه‌های سنی و جنسی مختلف در مقاطع دبیرستان، دانشگاه، قشر سالمند و غیره نیز تحت پوشش بیمه دندانپزشکی قرار گیرند.