افسانه گنج میلیاردی هیتلر واقعیت دارد

افسانه گنج میلیاردی هیتلر واقعیت دارد 

از جنگ جهانی دوم به بعد که هیتلر خودکشی کرد شایعات بر سر گنج ارزشمند وی ادامه داشت تا کنون که تحقیقاتی هم درباره آن صورت گرفته است. جویندگان گنج در اروپا به دنبال گنجی هستند که هیتلر در سال ۱۹۴۵ در هنگام فرار از کشور چک در آن جا گذاشته است و گفته می‌شود ۵۰ میلیارد پوند ارزش دارد.جویندگان گنج اروپایی بیش از ۳۰ سال است که به دنبال این گنج هستند .

 

گفته می‌شود نیروهای ارتش نازی این گنج را در ۱۶ فوتی زیر زمین در منطقه‌ای در ۲۰ کیلومتری پایتخت چک، شهر پراگ پنهان کرده‌اند.همچنین گفته می‌شود که این گنج حاوی ۵۴۰ جعبه است که شامل چند صندوق الماس، طلا و اشیای قیمتی دیگر است که مردان هیتلر آن‌ها را در غاری در کشور چک پنهان کرده‌اند.

افسانه گنج میلیاردی هیتلر واقعیت دارد

افسانه گنج میلیاردی هیتلر واقعیت دارد

افسانه گنج میلیاردی هیتلر واقعیت دارد

افسانه گنج میلیاردی هیتلر واقعیت دارد

افسانه گنج میلیاردی هیتلر واقعیت دارد