به گزارش جام جم آنلاین از فارس، علی اکبر روح نواز با بیان این که بخش خصوصی واقعی در کشور در همه حوزه‌ها و بالخصوص در زمینه مطبوعات و رسانه‌ها متحمل شدیدترین ضربه و آسیب ناشی از سیاست‌های دولت هستند، گفت: امروزه گران شدن ۲۵ درصدی قیمت کاغذ، هزینه مطبوعات را به شدت افزایش داده و مانعی جدی پیش‌روی توسعه مطبوعات و به خصوص رسانه‌های بخش خصوصی است.

وی افزود: در چنین وضعیتی مطالبه جدی جامعه رسانه از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد این است که مطابق با وظایف خود و به منظور پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی از مطبوعات و نیز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای مطبوعاتی، نقش آفرینی کرده و مدافع حقوق آنان باشد.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان با بحرانی توصیف کردن مطبوعات بخش خصوصی از جمله مطبوعات محلی، خاطرنشان کرد: معاونت مطبوعاتی طی ۴ سال گذشته اقدام قابل توجهی نه برای خبرنگاران و نه برای مدیران رسانه‌ها انجام نداده و گویی مسئولیتی برای خود قائل نیست.

وی گفت: با کنارهم گذاشتن عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و آب رفتن تعداد صفحات، تیراژ مطبوعات و وضعیت بغرنج صنفی جامعه رسانه‌ای کشور می‌توان به قضاوت صحیحی درباره کارنامه این معاونت دست یافت.

روح نواز بیان داشت: بحران موجود در مطبوعات کشور موجب شده تا معیشت و کرامت اصحاب رسانه دچار خدشه واقع شده و خانواده این صنف در معرض آسیب‌های جدی قرار بگیرند.

این روزنامه نگار و مدیر رسانه‌ای گفت: وقتی قاطبه اصحاب رسانه در زمینه میزان درآمد و معیشت در حداقل ممکن و کمتر از حقوق کارگران باشند بی‌تردید این وضعیت و حال بد آنان بر تعهدات جامعه رسانه‌ای تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت.