معاون فنی صدا و سیمای مرکز کردستان در مراسم آغاز بهره برداری از این طرح ها گفت: با افتتاح این ایستگاه های فرستنده دیجیتال ضریب پوشش دریافت شبکه های دیجیتال در استان کردستان به ۸۵ درصد و در مناطق روستایی به ۶۰ درصد ارتقا پیدا کرد.

رحمانی افزود: امروز همچنین طرح های استودیو دیجیتال تلویزیونی به مساحت ۲۱۴ متر مربع ، بازسازی استودیو شماره ۱ تولید سیما ، بازسازی و تجمیع استودیوهای تولید و پخش رادیو و بازسازی استودیو موسیقی صداو سیمای مرکز کردستان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، منابع استانی و اعتبارات داخلی صدا و سیما به بهره برداری رسید.