به گزارش سوکا از روابط عمومی صداوسیما، در این طرح که به پیشنهاد اداره کل روابط عمومی سازمان اجرا می‌شود، کارکنان رسانه ملی می توانند به صورت داوطلبانه با مراجعه به پرونده شخصی شان از طریق سایت خدمات الکترونیکی، بخشی از حقوق آبان ماه خود را برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور اختصاص دهند.