به گزارش جام جم آنلاین از فدراسیون هندبال، براساس ماده سه اساسنامه پیشنهادی سازمان تیم های ملی، این کمیته هفت عضو خواهد داشت که اعضای آن به شرح زیر معرفی شده اند:

۱- رئیس سازمان تیم های ملی: فرامرز خالقی

۲- دبیر سازمان تیم های ملی: مسعود ظهرابی

۳- رئیس و یا دبیر فدراسیون هندبال

۴- رئیس کمیته مربیان و آموزش: اکبر ریاحی

سه نفر از مربیان ممتاز لیک برتر (به انتخاب خودشان)

۵- علیرضا حببیی

۶- ایرج رضایی

۷- حمید صادقی

۸- یک نفر از مربیان مجرب هندبال به پیشنهاد رئیس فدراسیون و ابلاغ رئیس سازمان تیم های ملی: کیوان صادقی

۹- رئیس کمیته فنی: قاسم شعبانپو (به پیشنهاد رئیس سازمان تیمهای ملی و ابلاغ از سوی رئیس فدراسیون هندبال)

اعضای سازمان تیمهای ملی براساس چارت سازمانی متعاقبا معرفی خواهند شد.