به گزارش سوکا از روابط عمومی اورژانس کشور، پیرحسین کولیوند اظهار داشت: از روز نخست آغاز طرح سلامت نوروزی تا کنون ۲۵۱ مورد حوادث ویژه توسط اورژانس کشور انجام شده است.

وی افزود: در این میان ۳۷۳ مورد کد اعزامی وجود داشته است و همچنین ۸۹۱ نفر نیز به بیمارستان ها اعزام شده اند.

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: ۷۱ مورد در محل وقوع حادثه توسط فوریت های پزشکی مورد درمان قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد حوادث ویژه ۱۱۰ مورد حوادث ویژه ترافیکی بوده است، اذعان داشت: ۲۱۷ کد برای حوادث ویژه ترافیکی اعزام شده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: همچنین در پوشش حوادث ویژه ترافیکی ۶۰۸ نفر به بیمارستان ها اعزام شده اند.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در طرح سلامت نوروزی سال ۹۶ عنوان کرد: همچنین ۶۱ نفر که در حوادث ویژه ترافیکی دچار آسیب شده بودند در محل مورد درمان قرار گرفتند.

انجام ۴۱ هزار ماموریت توسط اورژانس در کشور

وی همچنین افزود: از زمان شروع طرح سلامت نوروزی در ۲۵ اسفند تا کنون ۴۱ هزار و ۵۵۹ مورد ماموریت نوروزی توسط اورژانس در سطح کشور انجام شده است.

کولیوند با بیان اینکه ۹هزار و ۶۵۷ مورد از این ماموریت ها ترافیکی بوده است، افزود: در این ماموریت های ترافیکی هفت هزار و ۷۱۱ نفر به بیمارستان ها اعزام شده اند.

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: ۸۵۰ نفر از افرادی که در زمان حوادث ترافیکی دچار آسیب شده بودند در محل مورد درمان قرار گرفتند.

وی گفت: ۳۱ هزار و ۹۰۲ مورد از ماموریت ها نیز غیر ترافیکی بوده است که در این ماموریت ها ۱۴ هزار و ۷۱ نفر به بیمارستان ها اعزام شده اند.

کولیوند تصریح کرد: در زمان انجام ماموریت های غیر ترافیکی نیز پنج هزار و ۹۴۰ نفر توسط فوریت های پزشکی در محل مورد درمان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۹۳۸ نفر در زمان انجام ماموریت های اورژانسی بیماران تنفسی بوده اند، اذعان داشت: همچنین چهار هزار و ۲۹۱ نفر بیماران قلبی بوده اند.

سرپرست اورژانس کشور تصریح کرد: هزار و ۳۶۵ نفر نیز دچار مسمومیت گوارشی بوده اند و ۲۰۵ نفر توسط گاز co دچار مسمومیت شده بودند.