به گزارش سوکا ، بدون شک خوشحال ترین استقلالی بعد از تساوی بدون گل در دربی پایتخت علیرضا منصوریان بود. سرمربی استقلال که با این نتیجه حکم ابقای خود را امضا کرد، در پایان مسابقه از سوی هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

حالا سوال از منصوریان این است که تساوی کسل کننده آن هم با یک بازی ضعیف خوشحالی و اشک ریختن دارد؟