به گزارش سوکا ، این چیزی است که بر الهه احمدی در المپیک ۲۰۱۶ ریو گذشت، بانویی که میخواست مقام ششمی المپیک ۲۰۱۲ لندن را به یک مدال خوشرنگ در المپیک ۲۰۱۶ ریو تبدیل کند. اما این اتفاق برای او عملی شد. بانویی که بدون فشنگ های کافی تمرین می کرد نسبت به موفقیتش در المپیک اطمینان داشت اما در نهایت این اتفاق نیفتاد تا اشک های او پس از تکرار مجدد مقام ششمی تلخ ترین و غم انگیزترین اشک های سال باشد…