اس ام اس های جدید و جالب و خواندنی بهمن ماه

اس ام اس های جدید و جالب و خواندنی 

اس ام اس های جالب  جدید زیبا به روز
یکی از بزرگترین افتخاراتم توی دوران دبیرستان این بود که :
+
+
+
+
هر دبیری به محض ورودش به کلاس؛ به من اشاره میکرد و میگفت :
تو گمشو برو بیرون.
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب جدید زیبا به روز
دوستت دارم
حرف ساده ایست!
هم گفتنش اسان است
هم شنیدنش!
اما
فهمش ساده ترین دشوار دنیاست.
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب ۹۶ جدید زیبا به روز
به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن، اغلب مردم فقط تقلید می کنند از ممایز بودن نترس انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب ۹۶ جدید زیبا به روز
مرگ بر آفریقا
+
+
+
+
من همیشه خاص بودم .
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب ۹۶ جدید زیبا به روز
خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد
خواستن باید با برخاستن همراه باشد.
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب  جدید زیبا به روز
یک پسر میتواند کاری کند که از همه مردها متنفر شوی
اما یک مرد می تواند کاری کند که !
بفهمی همه ی مردها مثل هم نیستند.
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب  جدید زیبا به روز
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﻦ , اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺮروز ﺗﻮرا ﺟﻮر دﻳﮕﺮی ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ.
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب  جدید زیبا به روز
نگرش درست نیمی از موفقیت است :
یکی میگفت شب فرا رسیده است
در حالیکه دیگری میگفت صبح در راه است .
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب جدید زیبا به روز
هیچوقت بیش از حد عاشق نباشید !
بیش از حد اعتماد نکنید
و بیش از حد محبت نکنید !
چون همین بیش از حد به تو بیش از حد آسیب خواهند رساند.
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب  جدید زیبا به روز
سقوط از طبقه ی سوم همانقدر دردآور است که
سقوط از طبقه ی صدم
اگر قرار است سقوط کنم
بگذار از جایی بلند باشد،نه پست.
بزرگترین روانشناسان دنیایند ، دو چشمت
این قدر که امیدوارم می کنند ، به زندگـی .

 

ﻫـﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩﻩ
ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮﺩﻩ!
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﺠﺎ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ !
روزهای خوب ؛ به زودی خواهند آمد.
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب جدید زیبا به روز
بزرگترین نامردی این است که مردی شعله های عشق را درون یک زن بدون اینکه قصد دوست داشتنش را داشنه باشد روشن کند .
.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب  جدید زیبا به روز
آدم خوبی باش
ولی
وقتت رو
برای اثباتش به دیگران
تلف نکن .

.
.
.
.
.
اس ام اس های جالب  جدید زیبا به روز
چه حقیر و کوچک است آنکسی که به خود مغرور است
چرا که نمیداند که بعد از بازی شطرنج، شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار میگیرند .