اس ام اس عاشقانه دلسوز و احساسی برای دلشکسته ها

اس ام اس عاشقانه دلسوز و احساسی برای دلشکسته ها

پیامک های عاشقانه خفن و احساسی ۹۶و زن زیباست
و زیباتر از او
جای پای اوست
بر صفحات کاغذ.پیامک های عاشقانه خفن و احساسی ۹۶مردم می گویند که درد کشیدن
آدم را شریف و پاک می کند.
این دروغ است!
درد فقط آدمی را بی رحم می کند…پیامک های عاشقانه خفن و احساسی ۹۶تا تو را تکرار کنم
من ادامه می یابم
از نسل من فرزندی به جای خواهد ماند
همنام تو .
در کوچه ها اگر سیمای مرا دیدی
به نوازش درنگی کن
همنام تو
قسم به نام تو
که
نوازش تو را بر خاکم خواهد نشاند .

 

در رهگذر چهل زمستان عمر

فقط
یک خاطره ی برفی
ذهنم را
هرچند به تلخی
روشن می کند
و آن
روزی بود
که قدم هایم را
بر روی برف های بکر
تا کنار گور یک دوست
شماره می کردمپیامک های عاشقانه خفن و احساسی ۹۶معمار این خیابان
عاشق نبوده است
هر روز
بی تو می روم از این پیاده روپیامک های عاشقانه خفن و احساسی ۹۶سیم هاى زیر تار، زنانه است و
سیم هاى بم، مردانه.
از تلفیق این دو است که موسیقى
دلنواز زندگى نواخته مى شود.پیامک های عاشقانه خفن و احساسی ۹۶مهر او
زمزمه جویبار بود
درروزهای مکرر خالی
حال
من مانده ام
و خروش یک اقیانوسپیامک های عاشقانه خفن و احساسی ۹۶آخرین قطار هم رسید
کسی نیامده است
باشاخه گلی در دست و
گنجشکی در سینه
ریلها را می شمارم.
شعر
تا خانه همراهی ام می کند!پیامک های عاشقانه خفن و احساسی ۹۶آدم یکبار که بیشتر عمر نمی کند.
یکبار هم بیشتر نمی میرد.
خوب پس مرگ یکبار شیون هم یکبار!
جای آنکه بی حرف و بی صدا
مثل خر زیر بار بترکیم،
بگذار در حالی که داریم برای
حق زندگیمان می جنگیم بمیریم !پیامک های عاشقانه خفن و احساسی ۹۶زیر باران
با خرمن خیس یادت،
خاطره ها را ورق می زنم
کجای دل من
رنگین کمان را نوشته ای
که هر ابری بیاید
من دلم
باز هم باران می خواهد …