اس ام اس عاشقانه جدید خرداد ۹۳

2nxu6el1m290l60hzr78

به تــــــو بدهکارم…
دست کم یک جان برای هر لبخندت … !

.

.

.

من به هر حال که باشم
به تو می اندیشم
تو بدان، تنها این را، تو بدان
تو بمان؛ تنها با من، تو بمان
جای مهتاب
به تاریکی شبها
تو بتاب
من فدای تو،
به جای همه گل ها تو بخند

.

.

.

من به هر حال که باشم
به تو می اندیشم
تو بدان، تنها این را، تو بدان
تو بمان؛ تنها با من، تو بمان
جای مهتاب
به تاریکی شبها
تو بتاب
من فدای تو،
به جای همه گل ها تو بخند

.

.

.

جان رفته ولی زخم جفایت نرود
تاثیر دو چشم بی وفایت نرود
فرشی ز دل شکسته انداخته ام
آهسته بیا شیشه به پایت نرود

.

.

.

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی…
یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم,
یعنی آدم باش و فقط مال من باش !
یعنی چشمات باید فقط منو ببینه
بفهم لطفا …

.

.

.

لحظه ای که بخواهم برای دختر دیگری سر خم کنم
روزی است که بند کفش دخترم را میبندم

.

.

.

انسان ها عموما دو دسته اند :
تـــو و بقیــــه . . .

.

.

.

مدتـــهاســـت
دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد
تــو بیـــــــا
مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

.

.

.

کسـی چــه مـی دانــد
شایــد دست هـایـت را در جیبـم جـا گذاشتــه ای
کــه همیشـه در میــان آن بـه دنبـال چیــزی مـی گـردم!

.

.

.

به درد هم اگر خوریم قشنگ است
به شانه ، بار هم اگر بردیم قشنگ است
در این دنیا که پایانش به مرگ است
برای هم اگر مردیم قشنگ است

.

.