اس ام اس سیگار کشیدن فاز خفن و سنگین

اس ام اس سیگار کشیدن فاز خفن و سنگین 

اس ام اس سیگار سنگین و تنهایی
نبودی ببینی منو یڪ دنیا رویا
یه سیگار خاموش یه نگاه نگران !
یه قلبی که میتپد در هر لحظه برای تو
نبودی ببینی چقدر دلگیرم میکند !!
عکس هایی که بر دیوار خانه مان
هر لحظه به رویم میخندند
نبودی ببینی چگونه عکسها !!
حسم را به تمسخر میگیرند.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار سنگین جدید عاشقانه
زمانی جای سیـگار ، ناز او را میکشیدم !
زمانی جای سیگار ، بر لبان او بوسه میزدم
زمانی جای سیگار ، حرف های عاشقانه هایم را به او میگفتم
من هم زمانـی نفس ڪسی بودم !!
حالا اوشد نفـس دیگری ،
نفس من شد دود سیگار.

 

مرد ها هم
بغض میکنند
اما بعد
لبخندی تقلبی میزنن
و در جیب هایشان
به دنبال فندڪ و سیگار میگردند .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار سنگین جدید
سیگار چه زیبا کام میدهد
او تا صبح پیراهن سفیدش را برایم میسوزاند
و من از لبانش بوسه ها میگیرم !!
چه لذتی میبرم از این همخوابی !!
او از جان مایه میگذارد
و من از عمر.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار سنگین تنهایی
میگویند سیگار مادر تمام بدبختی هاست ولی چکار کنیم مادرست احترامش واجب .
.
.
.
ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب

¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار سنگین عاشقانه
عـڪس تو بود و قصہ
قاب تو بود و انکار !
کوبیدمش به دیوار!
سیگار پشت سیگار .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار سنگین جدید
سیگار
هیچ کس از آن دم نمیزند
هـمه به آن لب میزنند .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار سنگین عاشقانه
می گویند:نویسنده ها سیگارمی ڪشند
نقاش هاتابلو
زنـدانی هاتنهایی !!
دزد ها سرک
مریـض هادرد
بچه هاقد !!
ومن برای کشیدن
نفس هایم تورا انتخاب می کنم .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار سنگین جدید
ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ !!
ﺳﺘﺎﺭﻩ ای ﺍﺯ ﺭﻭﯾـﺎﻫﺎﯾﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ
ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺍﺯ ڪﺒـﻮﺗﺮﺍﻧﻢ ﭼﯿﺪ !!
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ
ﻟبﺨﻨﺪ ﺍﺯ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪ !
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ
سـیگار میکشم
سیگار پشت سیگار.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار سنگین عاشقانه
سیگار
سر درد
ژلوفن های دوست داشتنی
و جشن دلتنگی
و این حال من بی توست .