اس ام اس جدید درباره بی وفایی روزگار و زندگی

اس ام اس جدید درباره بی وفایی روزگار و زندگی

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
ای همدم روزگار چونی بی من
ای مونس و غمگسار چونی بی من !
من با رخ چون خـزان زردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من
ای زندگی تن و توانم همه تو !
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از انی همه من
من نیست شدم در تو از انم همه تو.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
غریبه بود اشنا شد … عادَت شد …عشق شد …هستی شد …
روزگار شد …خسته شد… بی وفا شد …دور شد…بی گانه شد …
فراموش نشد.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
قول داده بودیم ما به هم کـه تن ندیم به روزگار !
چه بی دووم بود قول ما جدا شدیم آخر ڪار
گل مغرور قشـنگم من فراموشت نکردم
بی تو اینجا رو نمی خوام می رم و برنمی گردم .

 

با خـودَتان که خوب تا نڪنید،
روزگار شما را تا میکند، !
می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی؛
به یک مقصد نامعلوم.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
بس است دیگر
تا الان به ساز روزگار رقصیدم !
از امروز خود میخواهم نوازنده باشم.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
عشق چیست که همه از آن میگویند؟
ع :عبرت زندگی
ش :شلاق زمانه
ق :قصاص روزگار
اما افسوس و صدافسوس که شلـاق زمانه را خوردم
قصاص روزگار را کشیدم اما عبرت نگرفتم .
.
.
.
ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب

°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
از اسب که بیوفتى ,
اسیر سرزنش خاک خواهى شد
این قانون آدمهاست
به دور آتشى میرقصند که تو در آن میسوزى
روزگار بدیست .
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
خدایا حالم خوب نیست
یک مسکن قوی می خواهم بدون تجویز روزگار هم
مرگ میدهی .
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
دیگر از آنهمه شلوغی و شیطنت خبری نیست
آنقدر بخاطر ضربدرهای جلوی اسمم،
چوب روزگار را خوردم که شده ام؛
ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
سلام روزگار چه میکنی با نامردی مردمان
من هم اگر بگذارند
دارم خرده های دلم را
چسب میزنم راستی این دل
دل می شود ؟.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
خدایا فقط گیر یـک (لایک) تو مانده ام
تو که من را بپسندی، !
دیگر چه باک اَز پیله هاى روزگار.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
روزگار میخندی ؟؟؟؟؟
یکم حرمت نگه دار
مگه نمی بینی سیه پوش ارزوهایم هستم ؟؟؟ .
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
گـله ها را بگذار
ناله ها را بس کن
روزگار گوش نـدارد که تو هی شڪوه کنی.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
زندگی کوتاه تر از آنست که به خصومت بگذرد !
و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند
آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند
و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود !
فردا خورشید طلوع خواهد ڪرد حتی اگر ما نباشم .
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
روزگار خوب میگذره
البته نه واسه من
از روی من .