به گزارش سوکا ، فیلم نامه فیلم تلاش می کند یک بار دیگر موضوع جنگ ویتنام و مسائل مربوط به آن را، در معرض دید مردم آمریکا و جهان قرار دهد.

فیلم نامه «والتر» را مت چارمن می نویسد. او فیلم نامه کار قبلی اسپیلبرگ «پل جاسوس ها» را نیز نوشته است. چارمن در باره فیلم نامه تازه اش، مدتی قبل با اسپیلبرگ صحبت کرد.

اسپیلبرگ بلافاصله پس از شنیدن خط اصلی فیلم نامه «والتر» شیفته آن شد و از چارمن خواست هر چه زودتر فیلم نامه اش را بنویسد.

به نوشته هالیوود ریپورتر، داستان فیلم نامه در باره والتر کرونکایت خبرنگار و گزارشگر افسانه ای و جنجالی آمریکا است. این داستان به یکی از مهم ترین بخش های زندگی این مرد خبری تلویزیون می پردازد.

کرونکایت سال ۱۹۶۵ به ویتنام رفت، تا گزارش های مربوط به جنگ را پوشش دهد. حکومت و ارتش آمریکا ترتیب این سفر رسانه ای را دادند، تا میزان پیشرفت نظامی آمریکا در این منطقه را نشان دهند.

اما کرونکایت گزارش هایی واقعی و غیر تبلیغاتی از اوضاع جنگ ویتنام داد. این گزارش ها که به مذاق دولتمردان آمریکا خوش نیامد، نظر عمومی مردم آمریکا نسبت به جنگ ویتنام را تغییر داد.

کرونکایت سال ۱۹۶۸ به آمریکا برگشت و برنامه های خبری او لقب برنامه هایی بزرگ را در تاریخ رسانه آمریکا به نام خود ثبت کردند.

فیلم نامه «والتر» در مراحل ابتدایی کار نگارش است و هنوز زمانی برای شروع کار فیلم برداری آن اعلام نشده است. اسپیلبرگ هم هنوز کار انتخاب بازیگر نقش این مردخبری تلویزیونی جنجالی را شروع نکرده است.

«پل جاسوس ها» سال گذشته نامزد دریافت هفت جایزه اسکار شد و یکی از آن ها را به دست آورد. اسپیلبرگ و چارمن امیدوارند «والتر» هم موفقیت مشابهی را تجربه کند.