به گزارش سوکا ، سایت روزنامه معتبر مارکای اسپانیا یک نظرسنجی جالب انجام داده است. این سایت پرچم چند کشور حاضر در جام جهانی را نمایش داد و از کاربران خواسته بگویند دوست دارند اسپانیا با کدام یک از این تیم های سیدهای دو و سه همگروه شود.

کاربران ایران را آسان ترین قرعه برای اسپانیا می دانند چرا که ۳۱ درصد بر روی گزینه ایران کلیک کرده اند.

سخت ترین قرعه برای تیم ملی فوتبال اسپانیا نیز برزیل یا آلمان، سنگال و ژاپن است.