به گزارش سوکا ، بازگشت طارمی به پرسپولیس و حضور او در تمرینات این تیم مهم ترین اخبار امروز روزنامه های ورزشی است: