مهرداد بائوج لاهوتی در این رابطه به سوکا گفت: معتقدم چنانچه ما مجلسی‎ها می خواستیم وزیری را استیضاح کنیم در این شرایط مورد اقبال افکار عمومی هم بود..

لاهوتی در دفاع از استدلال خود اظهار کرد: یک وزیری که قریب به چهار سال با دولت همکاری کرده و تنها به فاصله چند ماه تا اتمام کار دولت در دوره مقرر، قطع همکاری می‎کند، این امر نه زیبنده دولت است و نه شخص وزیر، لذا تصور می کنم در این شرایط هم به وزیر جفا شد و هم در حق دولت و مردم جفا روا داشته شده است.

عضو کمیسیون مجلس با بیان اینکه پس از کناره‎گیری وزیر از سمت خود به مدت ۳ ماه وزارت خانه ذی ربط، بصورت سرپرستی اداره می شود، افزود: به نظر بنده در این زمان به امور جاریه لطمه وارد خواهد شد.

وی در واکنش به خبری که حکایت از استعفای قریب الوقوع وزرای اقتصاد و صنعت،معدن دارد، عنوان داشت: بنده بعید می دانم این اتفاق رخ دهد. به این دلیل که قبل‎تر بحث تغییر وزیر در حوزه فرهنگی مطرح بود.

لاهوتی در پاسخ به این سوال که آیا طرح استیضاح دیگر وزرای احتمالی در دستور کار مجلس قرار دارد، یادآور شد: واقعیت آن است که؛ استیضاح وزیرعلوم و تحقیقات هم کلید خورده است.

وی اضافه کرد: با وجود استعفای ۳ وزیر در روهای گذشته، پیش بینی می کنم با مدیریت هیات رییسه مجلس، استیضاح وزیر علوم منتفی شود.

لاهوتی خاطر نشان کرد: طرح استیضاح سایر وزیران در این مقطع زمانی از طرف همکاران مجلس، صحیح نبوده و جز آسیب رساندن بر مردم و وزارت خانه مربوطه هیچ مشکلی را مرتفع نخواهد کرد.

محمدرضاشجاعیان – سوکا