به گزارش سوکا به نقل از ورزش سه ، نیمار به دلیل سبک زندگی شلوغ خود مشهور است. منزل او همواره میزبان دوستان پرتعدادش است و میهمانی های متعددی نیز در آن برگزار می شود که اغلب باعث آزار و اذیت همسایه ها می شود. او به همین دلیل چند بار منزل خود را در بارسلونا تغییر داده بود ولی این بار در پاریس، همسایه ها بودند که باعث نقل مکان او شدند.

در ۴ ماه گذشته نیمار در منطقه آرام و بی سرو صداری ۹ هزار نفری بوژیوال سکونت داشت. طرفداران تیم پاری سن ژرمن برای دیدن او به محل خانه مجللش در بوژیوال آمده وهمین مساله باعث شکایت همسایه ها شده بود. از سوی دیگر ، خود نیمار هم از صفوف طویل مردم بیرون عمارت که برای گرفتن عکس و امضا با وی تشکیل می شد به تنگ آمده و در نهایت شکایت همسایه ها و نیز مسائل امنیتی دست به دست هم داده و ستاره برزیلی ناگزیر شد تا منزلش را تخلیه کند.