جوانان ایرانی اگر در آن سال‌ها از جانشان گذشتند، این فقط به خاطر دفاع از مرزهای کشورمان نبود، به خاطر این بود که می‌خواستند از دینشان دفاع کنند. همین حقیقت است که الان هم جوانان مسلمان را چه ایرانی و چه غیرایرانی برای دفاع از اسلام راهی مرزهای سوریه می‌کند. چرا که اسلام مرز ندارد. اگر مدافعان ایرانی حرم، درحال حاضر آن سوی مرزهای کشورمان با دشمن مبارزه می‌کنند، اگر جانباز می‌شوند، اگر شهید می‌شوند، دلیلی جز این ندارد؛‌ این جنگ هم به خاطر حفظ بنیان‌های اسلام است، آنها هم همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس، برای حقانیت اسلام می‌جنگند.

اما راز این اتفاق اینجاست که ما در انتقال فرهنگ شهادت‌طلبی و ایثار، ‌در انتقال ارزش‌های اسلام و قرآن به نسل جدیدمان موفق عمل کرده‌ایم. جوانانی که امروز در سوریه به عنوان مدافعان حرم شهید می‌شوند، جوانانی که در مقابل تکفیری‌ها می‌جنگند و خودشان را به معرکه جنگ با داعش می‌رسانند، در مقابل دشمن سینه سپر می‌کنند و از جانشان می‌گذرند، به طور کامل فرهنگ شهادت‌طلبی را درک کرده‌اند. جوانان امروز ایران، ثابت کردند که نه‌تنها از مرزهای کشورمان که از مرزهای اسلام در هر کجای عالم هستی دفاع می‌کنند. چراکه کیان اسلام را در خطر می‌بینند و برای حفظ اسلام قدم جلو می‌گذارند.

دکتر ابوذر قبادی

جانباز ۷۰ درصد و استاد دانشگاه