پیش از این اعلام شده بود که افرادی که شناسنامه آنان آماده شده و هنوز به دستشان نرسیده می‌توانند امروز ۷ اسفند با وجود تعطیلی به ادارات ثبت‌احوال برای گرفتن شناسنامه و یا کارت ملی خود مراجعه کنند تا بتوانند در رای‌گیری انتخابات مجلس و خبرگان شرکت کنند.

در حالی که در برخی از ادارات ثبت‌احوال از جمله اداره ثبت‌احوال شرق تهران در محلاتی و نبرد جنوبی به ندرت می‌توان مراجعه کننده‌ای را مشاهده کرد ولی در اداره ثبت‌احوال شهرری انبوهی از مردم گرفتار دریافت مدارک هویتی خود هستند.

این در حالی ست که به گفته یکی از متصدیان اداره ثبت‌احوال شرق تهران هر کدام از دفاتر پیشخوان دولت مدارک هویتی افراد را برای صدور شناسنامه و یا کارت ملی به یکی از ادارات ثبت‌احوال ارسال می‌کنند و نکته نامدیریتی در این امر این است که اگر فردی در پیشخوان خیابان مطهری مدارک خود را ارائه کرده باشد برای گرفتن مدارک هویتی خود باید به اداره ثبت‌احوال شهرری مراجعه کند در حالی که در نزدیکی همان پیشخوان خیابان مطهری اداره ثبت‌احوال استان تهران وجود دارد و این توزیع نامناسب باعث گرفتاری مردم شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در اداره ثبت‌احوال شهرری ازدحام کثیری از دریافت‌کنندگان شناسنامه وجود دارد و گاها برخی مراجعه‌کنندگان در حدود ۳ تا ۵ ساعت ولو برخی از آنان نیز از صبح زود معطل دریافت مدارک هویتی خود هستند.