به گزارش سوکا، آزاده نامداری با انتشار تصاویری از خودش و خانواده اش در ایتالیا، سوئیس تجربه ی خود را از این سفر با هوادارانش به اشتراک گذاشت.