ارسلان کاظمی همانی است که پیش از رقابت های آسیایی اینچئون به دلیل یک مصاحبه از بسکتبال ایران معلق شد. او که ستاره بسکتبال ما محسوب می شد کم کم زیر سایه رفت اما حالا که قصد بازی در لیگ برتر بسکتبال ایران را دارد به نظر می رسد جریاناتی علیه وی در حال شکل گیری است.

وی به ایران بازگشته و در حالی که هنوز دانشجو محسوب می شود مشکل سربازی وی عاملی شده که جلوی بازی کردن وی در لیگ برتر بسکتبال ایران را بگیرند. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگر ارسلان کاظمی دانشجو است چه عاملی برای بازی کردن وی در لیگ برتر بسکتبال ایران وجود دارد حتی اگر سربازی نرفته باشد؟

در حال حاضر بهترین شرایط به وجود آمده تا مشخص شود چرا ارسلان کاظمی پس از دو هفته اقامت در ایران نمی تواند در لیگ بسکتبال ایران بازی کند.
ارسلان کیست و چه کرد که مستوجب این رفتارهای غیر متعارف است؟ شرایط کنونی این بازیکن نشان می دهد بازی نکردن وی در لیگ برتر بسکتبال کاملا غیرمنصفانه است چرا که وی با توجه به دانشجو بودن مشکلی برای بازی کردن ندارد.
متاسفانه جامعه بسکتبال با روش های متضاد و نگرش های تبعیض آمیز نسبت به این ورزش روبه رو است که متاسفانه در این میان ستاره جوانی همچون ارسلان کاظمی بیشترین آسیب را می بیند و صدمه می خورد. جریان های موجود در بسکتبال و نگاه های یک سویه به ورزش بسکتبال موجب شده است تا ارسلان یک قربانی بزرگ باشد. مسلما او نخستین نخواهد بود کما اینکه آخرین هم به شمار نمی رود.