در پی سخنان سخیف و خارج از عرف رئیس‌جمهور آمریکا پیرامون توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، سردار سیدمسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح برای اطمینان بخشی به مردم شریف ایران، گفت: ارتقای تجهیزات دفاعی و موشکی کشور از اولویت‌های نیروهای مسلح است و روند آن لحظه‌ای متوقف نخواهد شد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: روند رو به رشد تولیدات و تجهیزات دفاعی کشور برای لحظه‌ای توقف نشده و بدیهی است با قوت بیشتر ادامه خواهد یافت.

سردار جزایری با اشاره به جایگاه و روندها و فرآیندهای مربوط به امور دفاعی کشور، گفت:‌ کسانی که با ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران آشنایی دارند، می‌دانند که اراده دفاعی کشور تحت تأثیر هیچ‌یک از مراودات مرسوم دیپلماتیک و یا گفتگوهای دوجانبه یا چندجانبه قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه ملت و نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی برای مقابله با تهدیدات فراروی کشور روز به روز به سطح آمادگی‌های همه‌جانبه دفاعی خود خواهند افزود، تصریح کرد: به راهبرد جدید آمریکا و رژیم‌های سلطه مبنی بر گفتمان تضعیف بنیه دفاعی ایران در میدان‌های واقعی پاسخ خواهیم داد.