یوکیا آمانو در نشست فصلی شورای حکام در بخش دیگر این بیانیه مقدماتی افزود: آژانس عدم انحراف در فعالیت های هسته ای اعلام شده ایران را که تحت پادمان های سازمان است تایید می کند اما نمی تواند عدم وجود فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران را تضمین کند بنابراین نمی توانیم نتیجه گیری کنیم که همه فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است.

وی همچنین تاکید کرد که آژانس به نظارت و راستی آزمایی برنامه اقدام مشترک ادامه می دهد.

آمانو با اشاره به اینکه ۱۸ اکتبر روز تصویب برجام بود، افزود: در همان روز ایران به آژانس اطلاع داد که به محض شروع روز اجرای برجام به طور موقت پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳٫۱ را اعمال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت: آژانس در حال آماده شدن برای نظارت و راستی آزمایی تعهدات هسته ای ایران تحت برجام است. اقدامات مندرج در نقشه راه که میان ایران و آژانس توافق شده است، براساس برنامه در تاریخ ۱۵ اکتبر تکمیل شده است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: در ضمن یک جلسه جمع بندی نیز میان ایران و آژانس در تاریخ ۲۴ نوامبر برگزار شد.

نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ظهر امروز پنجشنبه به وقت تهران در مقر آژانس در وین آغاز به کار کرد.