به گزارش سوکا از فارس، روزنامه هارآترص به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعاتی درباره سایت های مشکوک ایران دریافت کرده است اما از بیشتر آنها هیچ بازدیدی نکرده است.