به گزارش خبرگزاری صداو سیما، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از برگزاری جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری که موضوع طرح بافت تاریخی شهر شیراز در دستور کار آن قرار داشت، در نامه ای خطاب به محمدسعید ایزدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بر لزوم توجه به بازآفرینی شهری و احیای هویت بافت تاریخی شهر شیراز تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در بخشی از این نامه آورده است: از آن جا که شهر شیراز نه تنها برای ساکنان، که برای تمام ایرانیان عزیز است و از جمله شهرهای بازتاب دهنده هویت ملی شهری ایران است و در دل ایران شهر قرار دارد، شایسته است که یک بار دیگر طرح بافت تاریخی شهر شیراز با رویکرد بازآفرینی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

آخوندی خطاب به معاون خود نوشت: بر همین اساس، شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کرد که شرکت عمران و بهسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری شیراز زیر نظر دبیرخانه شورای عالی طرح تهیه شده را با رویکرد احیای هویت بافت تاریخی شهر شیراز و بازآفرینی شهری مورد بازخوانی قرار دهد و در صورت ضرورت اصلاحاتی را در طرح اعمال کند.

وزیر راه در این نامه آورده است: افزون بر این ضروری است ساختار مدیریتی، طرح های پیشران، نظام راهبری، نظام مالی و مشارکت دادن مالکان و سرمایه گذاران و سایر توصیه های لازم نیز تدوین و ارائه شود. چنانچه در این ارتباط ضروری باشد از تجارب بین المللی از جمله آنچه در اسپانیا، فرانسه و مراکش مورد عمل قرار گرفته است استفاده شود.

گزارش اقدامات آغازین خود را تا ۶ هفته ارائه کنید.