به گزارش سوکا و به نقل از فرادید ، حدادی که به دلیل مصدومیت پس از مسابقات المپیک به تهران بازنگشت جمعه در حالی وارد ایران شد که شایعه شده بود دیگر به ایران بازنمی گردد.

نام حدادی در این مدت درگیر حاشیه هایی بود که با ورودش به ایران به نظر می رسد سریع تر پیگیری شود.