به گزارش سوکا ، به خاطر جنجال‌های به وجود آمده پس از اعتراض به رای هیات ژوری در وزنه بهداد سلیمی ممکن است ایران به خاطر بر هم زدن نظم سالن محروم شود.

سم کوفا، عضو کمیته‌ فنی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در اینباره گفت: تیم‌ ‌ملی ایران به دلیل رفتار خود در این مسابقات شاهد محرومیت‌هایی خواهد بود.

گفتنی است سلیمی در اولین تلاش خود برای زدن دو ضرب نتوانست دست چپ خود را به خوبی صاف کند