سیدعباس عراقچی عصر یکشنبه در حاشیه مراسم ترحیم مرحوم رکن آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در بازدید از نطنز گفته اند که ۹ هزار سانتریفیوژها نیمه فعال و ۶ هزار و ۲۰۰ سانتریفیوژ دیگر جمع آوری شده اند؟ گفت: این موضوع را باید از سازمان انرژی اتمی سوال کنید.

وی ادامه داد: آنها طبق جدول زمانبندی خود نسبت به جمع آوری سانتریفیوژها اقدام می کنند و البته این همزمان با مسیر راه ما در نقشه راه با آژانس است.

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه سانتریفیوژهای غیرفعال جمع آوری شده اند گفت: تعدادی از سانتریفیوژهایی که فعال هستند باقی می مانند و بیش از پنج هزار سانتریفیوژ در نطنز و بیش از هزار سانتریفیوژ در فردو باقی می ماند و غیر از آن، تعداد اضافه به تدریج جمع آوری خواهد شد.

به گزارش ایرنا،عراقچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قرار است ۱+۵ نامه ای درباره مسایل گذشته ایران و آژانس بدهد و چه واژه ای باید در آن ذکر شود که معنی بسته شدن پی ام دی از نظر ایران باشد؟ گفت: واژه های قطعنامه درباره بررسی و پیش نویس قطعنامه توسط کشورهای ۱+۵ به شورای حکام ارائه می شود.

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام تصریح کرد: درباره واژگان نیز در حال مشورت هستیم و باید از عباراتی که دقیقا معنی بسته شدن پرونده و خاتمه بررسی موضوع در شورای حکام را بدهد استفاده شود.

عراقچی درباره این پرسش که اگر بسته نشود چه خواهد شد گفت: موضع ما کاملا روشن است و موضوع پی ام دی باید به صورت کامل بسته شود تا برجام جلو رود وگرنه ما آن تعهدات خود را که طبق برجام موکول به اجرای پی ام دی است را اجرا نمی کنیم.

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام اضافه کرد: بالطبع بدین معنی است که برجام به طور کامل اجرا نخواهد شد.