سید عباس عراقچی در نشست خانه اندیشمندان علوم انسانی با موضوع ” مذاکرات هسته ای، نگاه از درون” علمی گفت: شیوه نامه یا راهنمای برچیده شدن تحریم ها در آمریکا و اتحادیه اروپا با مشورت ایران هفته قبل تدوین و نهایی شد .

وی افزود: این شیوه نامه ، راهنمایی است که به طور مفصل و با جزییات کلاف پیچیده نظام تحریم ها را باز می کند و به سوالات مختلف درباره روش برداشته شدن تحریم ها پاسخ داده است .

عراقچی گفت: با پایان عمل طرفین به تعهدات ، از جمعه شرایط اجرای برجام فراهم است .

وی افزود: طی روزهای جمعه تا یکشنبه آینده، آقای ظریف و خانم موگرینی با صدور بیانیه مشترک اجرای برجام را اعلام خواهند کرد در حال برنامه ریزی تشریفات آن هستیم و شاید برنامه ای با حضور وزرای خارجه کشورها پیش بینی شود .

عراقچی گفت: قدرت درونی و دستاوردهای هسته ای ایران ، ۵+۱ را وادار کرد پای میز مذاکره بیاید، برجام امضا شود و آنها به تعهداتشان پایبند باشند .

وی درباره تفنگداران دستگیر شده آمریکایی هم گفت: این قدرت درونی ایران است که با قدرت شناور نظامی قدرت بزرگ نظامی جهانی را توقیف کردیم و پس از اطمینان از سهوی بودن ورود آنها به آبهای سرزمینی ، پرسنل آن را با قدرت آزاد کردیم؛ این اقتدار ماست .

معاون وزیر خارجه گفت: تا این قدرت درونی حفظ شود برجام هم حفظ خواهد شد .

عراقچی تاکید کرد: مولفه جدید در قدرت درونی ایران، بروز و ظهور قدرت دیپلماسی است که آخرین نمونه آن، موضوع شب گذشته شناور آمریکایی است که با دیپلماسی حل شد .