به گزارش سوکا ، در تصاویری که از این همایش منتشر شده، ابوعزرائیل در کنار شماری از هموطنان از جمله سردار نقدی دیده می شود.

ابوعزرائیل در کنار سردار نقدی

منبع: شبکه العالم