به گزارش سوکا ، در خانم‌های حامله، میزان هورمون گونادوتروپین جفتی (hCG) افزایش می‌یابد. پس تا میزان این هورمون به مقدار مشخصی نرسیده باشد، بارداری با آزمایش قابل تشخیص نیست. اگر تست خانگی بارداری بدرستی انجام شود، ۹۷ درصد دقت دارد، ولی اشتباه هم ممکن است اتفاق بیفتد.

به این خاطر با بعضی انواع تست‌ها دو بار می‌توان تست انجام داد. در خانم‌هایی که قاعدگی نامنظم دارند، باید طولانی‌ترین زمان قاعدگی در نظر گرفته و تست انجام شود. مثلا اگر خانمی گاهی هر ۳۵ روز پریود می‌شود، در صورت پریود نشدن، باید تست را روز ۳۶ پریود انجام دهد.

همچنین اگر تاریخ مصرف تست گذشته باشد، تست بدرستی انجام نشود، تست خیلی زود انجام شود یا ادرار خیلی رقیق باشد، یعنی شما قبل از انجام تست مقادیر زیادی مایعات مصرف کرده باشید، نتیجه تست درست نخواهد بود.