ورود اپراتورهای مختلف باعث شده هر نفر بیش از یک خط تلفن همراه را مورد استفاده قرار دهد. تلفن همراهی که می توانند ارتباط خوبی را برایمان برقرار سازد.

اینکه آنتن های BTS سلامت انسان را به مخاطره می اندازد یا خیر؟ موضوعی است که برنامه «نمودار» کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران آن را در گفت و گو «دکتر غلامرضا داداش زاده» معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت و گو کرده است.

تششعات رادیویی خارج از استاندارد بدون شک مضر هستند و سلامت انسان را نیز به مخاطره می اندازد. به همین منظور، دنیا استانداردهایی محکم و سختی را وضع کرده است. همه اپراتورهای گوشی های تلفن همراه نیز موظف به اجرای آن هستند.

تمامی بی تی اس های نصب شده در کشور، هر چند وقت یکبار مورد بازبینی قرار می گیرد و گزارش آن به سازمان انرژی اتمی که متولی کنترل تششعات است؛ ارسال می شود.