نایب رئیس فدراسیون پزشکی – ورزشی در این رابطه گفت : اگر از کودکی فعالیت های ورزشی آغاز شود و در طول زندگی به آن بپردازند می تواند به پیشگیری از بیماری و در صورت ابتلا به بیماری ، به درمان آن کمک می کند.