۲ پیمانه آب جوش را روی ژله آلوورا ریخته و هم می زنیم. برای هر بسته ژله آلوورا ۱ پیمانه آب جوش استفاده می کنیم. یک قالب میان تهی تهیه می کنیم ژله آلوورا را درون ظرفی ریخته و وقتی به دمای محیط رسید و بستنی هم به همین دما رسید، بستنی را در ژله می ریزیم. قالب را خیس کرده و آن را تکان می دهیم و داخل فریزر قرار می دهیم. ژله آلوورا را که با بستنی مخلوط شده داخل قالب ریخته و در فریزر می گذاریم. پس از اینکه آن را از فریزر بیرون می آوریم آن را داخل ظرف بزرگتری پر از آب جوش به مدت ۳۰ ثانیه قرار می دهیم و درون ظرف بر می گردانیم. سپس با چاقو آن را برش می زنیم و به صورت یک درمیان درون قالب می چینیم و داخل فریزر قرار می دهیم. سپس ژله های خنک شده با رنگ های مختلف را داخل قالب می ریزیم و در فریزر قرار می دهیم. بعد از اینکه ژله را از فریزر بیرون آوردیم آن را درون ظرف بزرگتری پر از آب جوش قرار می دهیم و آن را در ظرف اصلی بر می گردانیم. ژله چتری زیبای ما آماده است.

منبع: شبکه استانی مرکز فارس