۱ – شیر، شکر، تخم مرغ و مایه خمیر را با هم مخلوط کرده و هم می زنند . ۲ – آرد را آهسته آهسته به مواد اضافه و آن قدر هم می زنند که مواد به اصطلاح “تا” بکشد. ۳ – مواد را به مدت سه ساعت در محیطی گرم نگاه می دارند تا مواد قطلمه به اصطلاح “ور” بیاید . ۴ – وقتی که در مواد قطلمه حباب های سوزنی ، شکل گرفت ، زمان سرخ کردن آن است . ۵ – قطلمه بعد از سرخ شدن، آماده است .

منبع: شبکه استانی مرکز مازندران