به گزارش سوکا ،آمریکاییها دولت ملی و دمکرات ایران را به خاطر اتهام های پوچ و بی آنکه هیچ زیانی برای آمریکا و منافعش باشد را ساقط کردند و حکومت دست نشانده خود را با زور بر آنها مسلط کردند. ارزش خون شهید فاطمی چه میزان است؟ خسارت از دست دادن بزرگ مردی چون محمد مصدق برای ملتی که جرمش! که گناهش این بود که اداره سرمایه ملی اش، نفتش را طلب می کرد! نه قانونی از قوانین بین الملل را نقض کرده بود نه به هیچ کشوری اعلام جنگ داده بود.

مگر در تاریخ حیات یک ملت چقدر فرصت های ناب برای به دست آوردن آزادی به دست می آید؟ به شهدای سی تیر بنگیرید، ۱۳ ساله، ۱۷ ساله، ۱۸ ساله.

اگر همه دنیا را، آری اگر همه دنیا را به ما هبه کنید، بهای ویرانی دهها سال تلاش، دهها سال خون دل خوردن، جان دادن برای رسیدن به آزادی و مشروطیت نخواهد شد. مردم ایران را با توسل به زور و بی هیچ گناهی! از دولت ملی و دمکراتشان جدا کردند، میوه درخت سالها مبارزه برای مشروطیت را یک شبه تباه کردند. سپس دستگاه شکنجه ای به نام “ساواک” را با همکاری اسرائیل و با پیشرفته ترین متدهای شکنجه های روحی و جسمی توسط حکومت دست نشانده شان برپا کردند تا برای ۲۲ سال هر ایرانی که خلاف آنچه آنها می خواهد طلب کند را به بی رحمانه ترین شکل مجازات و شکنجه کنند، غرامت اینها چه میزان است؟

غرامت آنهایی که جانشان و روحشان زیر شکنجه های ساواک گرفته شد؟ هزاران هزار سرباز ایرانی توسط ماهواره های شما رصد می شد، گزارش های دقیق به صدام حسین، دوست خوبتان! می دادید و خوب می دانستید صدام حسین با سلاح های شیمیایی که از متحدان شما می خرد، سربازان ایرانی را درو می کند، اما باز به ارائه اطلاعات دقیق از مکان تجمع سربازان ایرانی ادامه می دادید.

سربازانی که از میهن خود دفاع می کردند. مضحک آنکه آمریکا به خوبی اطلاع داشت که حملات شیمیایی به حلبچه و.. کار عراق است اما به سفارت خانه هایش در دنیا دستور می داد تا به همه جهان بگویند ایران مرتکب این جنایت شده است.

غرامت خون این شهدا چه میزان است؟ آیا ما می توانیم با استناد به حمایت های آشکار شما از صدام حسین، خسارت هشت سال جنگ و ویرانی، صدها هزار کشته و مجروح و نابودی زندگی میلیونها ایرانی را از شما طلب کنیم؟ شما بدهکارترین های تاریخ هستید که همواره با صدای کلفت و صدای زور و نقاب رسانه های ثروتمند خود، چهره طلبکارترین ها را به خود می گیرید.