به گزارش سوکا ، وی پس از گفت و گو با مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگاران در وین گفت: این جلسه به قصد مرور اقدامات صورت گرفته در چارچوب برجام در سه ماهه نخست بود. اقای امانو گزارش خوبی ارائه کرد، ما هم مسائلی که مورد نظرمان بود را مطرح کردیم.

رییس سازمان انرژی اتمی افزود: برجام یک تفاهم نامه بسیار قطور است و بندهای زیادی دارد که در برخی بندها ممکن است نظرات مختلفی به لحاظ تفسیری بیان شود، به همین دلیل ما اصرار داریم آژانس مطابق آنچه که در بندها آمده و نوشته شده نظر دهد نه مطابق آنچه که ممکن است با برداشت های متفاوت مطرح شود.

صالحی گفت : روابط ما با آژانس خوب است، کارها به خوبی پیش می رود و آقای آمانو و همکارانشان با جدیت مسائل را مورد برسی و نظر قرار می دهند.

وی تاکیدکرد: مسائل را واضح و روشن مطرح و سعی کردیم که غلظت سیاسی آن را کم کنیم و به مفهوم فنی و حقوقی آن را بیفزاییم.در کل حاصل نتیجه این جلسه را در آینده خواهیم دید.

رییس سازمان انرژی اتمی در باره سفر خود به چک و اسلواک و نتایج آن هم گفت : مذاکرات خوبی صورت گرفت. چک و اسلواکی هر دو در مسائل هسته ای، کشورهای پیشرفته ای هستند، ما در ارتباط با پروژه هایی که می توانیم با یکدیگر اجرا کنیم بحث کردیم.

صالحی گفت: تعدادی از پروژه ها را مشخص کردیم و به زودی همکاری های خود را هم با چک و هم با اسلواکی در زمینه های فناوری های هسته ای شروع خواهیم کرد. کارشناسان آنها به ایران خواهند آمد و روابط و دید و بازدیدهای کارشناسی به زودی انجام خواهد شد.

منبع: ایرنا